Apie

BAŽNYČIA – TAI ŽMONĖS

Bažnyčia nėra pastatas. Bažnyčia yra žmonės, kurie savo sugebėjimais ir dovanomis tarnauja Dievui ir vienas kitam. Kiekviename iš mūsų slypi troškimas gyventi prasmingą gyvenimą. Dievas myli mus ir nori tapti mūsų Draugu, Patarėju ir mūsų gyvenimo Viešpačiu. Su Juo mūsų gyvenimas įgauna naują vertę ir prasmę. Jis mus subūrė į bendruomenę. Nepaisant mūsų skirtumu ir netobulumo, kartu mes mokomės ugdyti vienas kitą, mylėti ir padėti vienas kitam. Čia mes semiamės dvasinės stiprybės kasdienybės iššūkiams. Todėl mums svarbu dalyvauti bažnyčios gyvenime, mokytis iš Šventojo Rašto ir melstis.

KUO MES TIKIME

Mes tikime, kad Biblija, arba Šventasis Raštas, yra Dievo įkvėptas ir užbaigtas Žodis. Pasak jos, Dievas (Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia) yra šventas ir amžinas. Nusidėdamas žmogus prarado asmeninį ryšį, draugystę su Dievu ir vertas amžinos mirties. Bet Dievas taip mylėjo žmones, kad siuntė į žemę savo viengimį Sūnų Jėzų. Kiekvienas, kuris asmeniškai išpažįsta savo nuodėmingumą Dievui ir tiki vietoj mūsų nukryžiuotą ir prisikėlusį Jėzų Kristų, turi amžinąjį gyvenimą bei tampa Dievo vaiku.

Narystė organizacijose:  Nuo 2014 metų priklausome Tarptautinei Broliškųjų Menonitų bendruomenei (ICOMB)