JIS suteikia jėgos

Jis duoda nuvargusiam jėgų, bejėgiui gyvastį atšviežina.
Izaijo knyga 40, 29


Net jaunuoliai pailsta ir pavargsta,
vaikinai klupte klumpa,
bet tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIU, atgaus jėgas,
pakils tarsi arų sparnais, –
nepavargs bėgdami, nepails eidami.


Nuostabu, kokį pažadą VIEŠPATS duoda šiandien! Kartais esame labai nusivylę, parklupdyti ant žemės ir visiškai be jėgų. Tad VIEŠPATS mus nori nukreipti! Tai galioja visiems, kas pasitiki VIEŠPAČIU.
Tam nereikalinga ypatinga technika bei valandų valandas trunkantis meldimasis ir pasninkavimas, tam reikia tik pasitikėjimo. JIS neleis to ilgai laukti. Juk JIS atgaivina ir padrąsina mus; – kaip galėtume mes tai įvykdyti patys? Puodelis kavos nepadeda prieš drąsos atėmimą, padeda tik dvasios pilnatvė!
Mums sunkoka tikrai pasitik
ėti Dievu arba naujai įgyti pasitikėjimą. Tuomet padeda tyla, pasivaikščiojimas ir pokalbis su Juo. Kartais tai trunka kurį laiką, kol atsiranda pasitikėjimas VIEŠPAČIU. Tačiau jei tik niurzgėsime ir skųsimės, neklausysime ir visur kur kaltinsime kitus… kaip VIEŠPATS galės su mumis kalbėti? Kaip JIS galėtų mus paguosti ir padrąsinti, jei nepakeliame žvilgsnio į Jį?
Tad mano širdie kelkis! Verk prie VIEŠPATIES, pasakok Jam savo vargus ir klausykis Jo. JIS paims tave į glėbį, paguos, sustiprins savo meile ir ištikimybe bei pripildys naujos jėgos ir vilties. Taip, JIS yra maloningas ir gailestingas Savo vaikams! Gerovė tam, kas Juo pasitiki!
Gali būti, kad kažką prarasi. Tačiau VIEŠPATS suteiks naujų jėgų ir vilties. Nes JIS yra VIEŠPATS. Jei tik Juo pasitikėsime, JIS padarys daugiau nei tik atlygins nuostolius.
Atleisk ir nesiskųsk,
žvelk į VIEŠPATĮ ir tavo širdis taps linksma!
Galingasis VIEŠPATIE, kuris sukurei dangų ir žemę iš nieko, pažvelk į savo vaikus. Dievui nesunku jiems padėti. Jam malonu rūpintis vaikais, kurie jį myli. Pasitikėkime Dievu vis labiau ir labiau!


Dėkoju, Tėve danguje, kad gali laiminti. Tau nesunku man padėti. Tu visada tai darai! Noriu nuraminti savo širdį su Tavimi ir kurti su Tavimi naują viltį, jėgas ir džiaugsmą. Dėkoju, Tėve, kad mane myli!


Biblijos skaitinys šiai dienai: psalmė
35, 18 – 28

Kalėdos jau čia pat !

Švęsdami Kalėdas sveikiname vieni kitus ir dalijamės dovanomis. Šia proga norisi linkėti pačių geriausių dalykų, didesnių už didžiausias mūsų svajones. Nuostabiausia, kad šie palinkėjimai gali išsipildyti, nes Jėzus iš Nazareto iš tiesų gimė! Dievas tapo žmogumi!
Švęskime tai kartu.