Saulė ir rūkas

Nes tu sutriuškinai juos slėgusį jungą,
jų pečius lenkusią kartį,
jų nuožmaus prievaizdo lazdą,
kaip anuomet, Midjano dieną.
Nes visi sandalai karių,
trypusių mūšio maišatyje,
visos jų skraistės, išvoliotos kraujyje,
bus sudeginta, pamaitins ugnį.
Izaijo 9, 3 – 4


Šiandienos rytas apniukęs, debesuota. Nepamatysi jokios saulės spindulėlio. Spinduliai nukeliauja milijonus kilometrų, kad šviesa ir šiluma pasiektų žemę. Tačiau paskutiniuose kilometruose jie blokuojami, negali prasiskverbti pro rūką. Tad yra šalta.
Maža paguoda, kai galvoju, kad virš debesų šviečia saulė! Gyvybę teikiantys spinduliai nepasiekia manęs. Tik rūkas ir debesys …
Taip yra ir su Dievo palaiminimais: jie vis nori patekti į žemę, kaip saulės spinduliai. Jie nori šildyti, apšviesti, teikti gyvybę ir džiuginti, tačiau rūkas blokuoja visus palaiminimus. Visos geriausios mintys, dovanos ir malonės lieka kyboti rūke.
Šis rūkas tai savigrauža, kartėlis, pavydas, puikybė, kaltė ir gėda, stresas ir karštligiškas skubėjimas, rūpesčiai ir nuogąstavimai … Esame patys kažkiek kalti? Ar galime išstumti rūką ir leisti Dievo malonės saulei šviesti virš mūsų?
Taip, taip ir dar kartą taip! Jėzus suteikė mums galimybę. Žvelk į Jį, bet ne į savo kvailas mintis. Neleisk prievaizdui Tavęs spausti! Būk laisvas VIEŠPATYJE!
Taip, mesk rūpesčius ir nuogąstavimus, storą, riebų Aš, kuris visuomet galvoja tik apie save ir visada visko nori tik daugiau … Mesk tai!
Jėzus sunaikino prievaizdo lazdą, stresą ir amžinąjį „Aš turiu, aš turiu, aš turiu“. JIS mane išpirko. JIS smurtui nustatė ribas, kurios negali pasiekti manęs. Žmonės būdami kalėjimuose tampa laisvi Jėzuje!
Tad aš įjungiu šlovinimo muziką ir kartu dainuoju. Aš regiu Jėzaus meilę ir pradedu džiaugtis. Tad darbas lengvai nuslenka nuo rankų: Jėzus padeda, laimina, rūko nebėra!!
Kaip gerai, kad Jėzus gimė ir atnešė išsilaisvinimą nuo mūsų pačių ir piktųjų jėgų! Pašlovintas Jo vardas!!

Dėkoju, Jėzau, kad sulaužei prievaizdo lazdą ir nuimi nuo mano pečių slegiančią naštą. Tu sudegini sandalus ir apsiaustus žmonių, kurie norėjo mane parklupdyti. Tavyje randu laisvę, džiaugsmą ir ramybę. Kaip gera, kad Tu gimei!!!


Biblijos skaitinys šiai dienai: Izaijo knyga 9, 1 – 6

JIS suteikia jėgos

Jis duoda nuvargusiam jėgų, bejėgiui gyvastį atšviežina.
Izaijo knyga 40, 29


Net jaunuoliai pailsta ir pavargsta,
vaikinai klupte klumpa,
bet tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIU, atgaus jėgas,
pakils tarsi arų sparnais, –
nepavargs bėgdami, nepails eidami.


Nuostabu, kokį pažadą VIEŠPATS duoda šiandien! Kartais esame labai nusivylę, parklupdyti ant žemės ir visiškai be jėgų. Tad VIEŠPATS mus nori nukreipti! Tai galioja visiems, kas pasitiki VIEŠPAČIU.
Tam nereikalinga ypatinga technika bei valandų valandas trunkantis meldimasis ir pasninkavimas, tam reikia tik pasitikėjimo. JIS neleis to ilgai laukti. Juk JIS atgaivina ir padrąsina mus; – kaip galėtume mes tai įvykdyti patys? Puodelis kavos nepadeda prieš drąsos atėmimą, padeda tik dvasios pilnatvė!
Mums sunkoka tikrai pasitik
ėti Dievu arba naujai įgyti pasitikėjimą. Tuomet padeda tyla, pasivaikščiojimas ir pokalbis su Juo. Kartais tai trunka kurį laiką, kol atsiranda pasitikėjimas VIEŠPAČIU. Tačiau jei tik niurzgėsime ir skųsimės, neklausysime ir visur kur kaltinsime kitus… kaip VIEŠPATS galės su mumis kalbėti? Kaip JIS galėtų mus paguosti ir padrąsinti, jei nepakeliame žvilgsnio į Jį?
Tad mano širdie kelkis! Verk prie VIEŠPATIES, pasakok Jam savo vargus ir klausykis Jo. JIS paims tave į glėbį, paguos, sustiprins savo meile ir ištikimybe bei pripildys naujos jėgos ir vilties. Taip, JIS yra maloningas ir gailestingas Savo vaikams! Gerovė tam, kas Juo pasitiki!
Gali būti, kad kažką prarasi. Tačiau VIEŠPATS suteiks naujų jėgų ir vilties. Nes JIS yra VIEŠPATS. Jei tik Juo pasitikėsime, JIS padarys daugiau nei tik atlygins nuostolius.
Atleisk ir nesiskųsk,
žvelk į VIEŠPATĮ ir tavo širdis taps linksma!
Galingasis VIEŠPATIE, kuris sukurei dangų ir žemę iš nieko, pažvelk į savo vaikus. Dievui nesunku jiems padėti. Jam malonu rūpintis vaikais, kurie jį myli. Pasitikėkime Dievu vis labiau ir labiau!


Dėkoju, Tėve danguje, kad gali laiminti. Tau nesunku man padėti. Tu visada tai darai! Noriu nuraminti savo širdį su Tavimi ir kurti su Tavimi naują viltį, jėgas ir džiaugsmą. Dėkoju, Tėve, kad mane myli!


Biblijos skaitinys šiai dienai: psalmė
35, 18 – 28

Kalėdos jau čia pat !

Švęsdami Kalėdas sveikiname vieni kitus ir dalijamės dovanomis. Šia proga norisi linkėti pačių geriausių dalykų, didesnių už didžiausias mūsų svajones. Nuostabiausia, kad šie palinkėjimai gali išsipildyti, nes Jėzus iš Nazareto iš tiesų gimė! Dievas tapo žmogumi!
Švęskime tai kartu.