Atleisk mums mūsų kaltes

Todėl melskitės taip:
Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Mato 6, 9–12

Jau buvo rašyta, kaip svarbu atleisti visiems, kurie mums nusikalto (žr. pamąstymą, siųstą 2017.01.25). Žinoma, jie sunaikino mūsų gyvenimo dalį ir padarė daug neteisybės. Ir todėl Jėzus pataria atleisti taip, kaip JIS atleidžia.
JIS mus pažįsta. JIS žino, kaip mus valdo savigaila, kerštingumas, teisuoliškumas ir kartėlis ir kaip jie nori sugriauti mūsų gyvenimą. Visa tai baigiasi neatleidimu. Mums buvo pakenkta, mes priėmėme tai širdin ir nuolat pakrutiname. Kaip galime būti linksmi, laimingi ir laisvi??? Mūsų senas, didelis, storas Aš aimanuoja ir skundžiasi, trokšta atkeršyti, gailisi savęs, yra teisuoliškas ir apkartęs.
Privalome vėl nuspręsti, kas yra mūsų Viešpats: Jėzus ar kaltinimas. Kas mus valdo? Kas formuoja mūsų mintis? Apie ką sukasi mūsų vidiniai pokalbiai? Kas valdo mus ir mūsų reakcijas?
Jėzus atleido. Netgi tada, kai Jam ant galvos uždėjo erškėčių vainiką ir jį plakė. Netgi tada, kai pervėrė rankas ir kojas. Netgi tada, kai Jį be jokio gailesčio paliko kabėti ant kryžiaus. JIS sakė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro!“
Korinte kažkas turėjo didelį kaltinimą. Vyko daug ginčų ir šmeižtų, ypač prieš Paulių. Tačiau jis nusprendė atleisti. Paulius taip išsireiškė: „Nes jei kam dovanojau, tai padariau dėl jūsų Kristaus akivaizdoje, kad nebūtume šėtono apgauti. Mes juk žinome jo kėslus.“
Štai kaip, šėtonas nori bus apgauti! Jis nori surakinti mus kartėlio, melo, savigailos ir visokio blogio grandinėmis. Ne, mes jį pričiupome! Mes mieliau elgsimės taip, kaip Jėzus: mes nusprendžiame atleisti! Tada Dievas gali išgydyti mūsų širdį nuo skausmo.
Šėtonas yra vadinamas brolių kaltintoju. Ir jis iš tikrųjų toks yra. Dažnai meluodamas ir šmeiždamas, kartais, deja, panaudodamas tikrus įvykius, jis kaltina brolius. Kiekvienas skundžia kitą. Taip, tai patinka šėtonui – supriešintojui, melagiui ir apgavikui! Ir mes visada patenkame į jo spąstus: „Ir vėl tas pats, daugiau jokių pasiteisinimų, nebeatleisiu; ne, dabar metas pasakyti visą tiesą, viskas baigta su tais kliedesiais, metas pasakyti aiškiai!!!“
Jėzus žino kitą būdą. JIS nenori, kad mes patys būtume pasaulio bamba, aplink kurią viskas sukasi. JIS, ir tiktai JIS, yra visatos centras. Prašau, apsispręsk teisingai! Atiduok Jam savo traumas ir skausmą! Atleisk dėl Jėzaus! Tada Jis ateis ir galės tave paguosti ir išgydyti. Daugiau nebeliks kartėlio ir keršto – sudie jiems!!!

Ačiū, Jėzau, kad išlaisvini mane iš kartėlio ir keršto! Tu esi Dievas, kuris rūpinasi manimi: aš atleidžiu ir Tu man padedi atleisdamas. Tu atstatai visą žalą, nes mane myli!

Biblijos skaitinys šiandien: 1 Pradžios 10

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *