Dideli ir maži stebuklai

Jėzus atsakė: „Tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu? Tu pamatysi didesnių dalykų“.
Jono 1, 50

Jėzus buvo su Jonu Krikštytoju. Ten jis susitiko Pilypą ir pašaukė sekti paskui save. Pilypas tada susitiko Natanaelį ir tarė: „Radome tą, apie kurį rašė Mozė Įstatyme ir pranašai.“ Bet Natanaelis buvo labai skeptiškai nusiteikęs.„Eik ir pasižiūrėk!“ – atsakė Pilypas ir Natanaelis nuėjo kartu. Jėzus pamatė jį ateinantį ir tarė: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos.“ Natanaelis paklausė:  „Iš kur mane pažįsti?“ Jėzus tarė: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave.“ Natanaeliui to buvo per daug – iš kur galėjo Jėzus visa tai žinoti, jei Dievas Jam to nepasakė? – ir Natanaelis patikėjo Jėzumi. Jėzus davė jam pažadą: „Tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu? Tu pamatysi didesnių dalykų.“
Dažnai maži dalykai mus paskatina tikėti Jėzumi. Kartą pamečiau nedidelę detalę ir meldžiausi, kad Viešpats parodytų, kur ji. Ir iš tiesų – iškart ją pamačiau! Buvau pritrenktas, nes ilgai jos ieškojau. Kartą Jėzus išgydė mano tuomet dar mažąjį sūnų, kai jam įgėlė vapsva – išgydė, nes pasimeldžiau. Buvau giliai sujaudintas, kad Jis išgirdo mano menkutę maldą. Tokie maži dalykai padaro tikėjimą tvirtą ir nesvyruojantį. Mes dažnai nesugebame suvokti didelių dalykų, bet meilė matoma mažuose dalykuose (kaip ir santuokoje…).
Jėzui tai nebuvo labai didelis stebuklas. Dievas Jam tai parodė, o Jėzus tiesiog pasakė, ką girdėjo. Ir poveikis buvo stiprus – Natanaelis iškart patikėjo!
Jėzus nori, kad mes nediskutuotume apie tokius mažus dalykus ir neaiškintume jų kaip „atsitiktinumų“. JIS nori mus nuvesti į tikėjimo mokyklą ir išmokyti prašyti didelių dalykų. Mūsų tikėjimas turi nuolat augti, o JIS suteiks mums tam iššūkių. Kiekvieną kartą tai reikalaus mūsų sprendimo: Ar aš juo pasitikiu, ar mieliau renkuosi saugų variantą? Ar būsiu kaip Tomas, kuris įtikėjo tik po to, kai pamatė?
Didžiausi stebuklai vyksta nepastebimai. Jei galėčiau išgydyti kiekvieną ligonį, ar man nebūtų nuobodu? Bet jei žmogus randa Jėzų ir Šventoji Dvasia pripildo jo širdį džiaugsmo, tai yra nesibaigiantis stebuklas.

Taip, ateik, Jėzau, pripildyk mano širdį savo gyvenimo ir savo džiaugsmo! Pripildyk ją savo Šventosios Dvasios!!! Tai yra didesnis stebuklas nei visi ženklai ir stebuklai, kurie tik gali nutikti! Kaip gerai, kad Tu mane myli ir priimi, kad duodi man tikrą gyvenimą ir džiaugsmo pilnatvę!!!

Biblijos skaitinys šiandien: Psalmė 49, 1–21

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *