Ir nevesk mūsų į pagundą

Todėl melskitės taip:
Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir nevesk mūsų į pagundą,
bet gelbėk mus nuo pikto.
Mt 6, 913
Dievas yra geras iš visos širdies. Jame nėra jokio blogio. JIS yra šventas, teisus, teisingas ir pilnas meilės savo vaikams. Ar JIS galėtų mus vesti į pagundą? Ne, ne JIS.
Mes vedami į pagundą mūsų pačių troškimų. Jokūbas tai aprašo labai tiksliai Jok 1, 12-15: „Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą, nes kai bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems. Ir nė vienas gundomas tenesako: „Aš esu Dievo gundomas“. Dievas negali būti gundomas į pikta ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas, savo geismo pagrobtas ir suviliotas. Paskui įsiliepsnojęs geismas pagimdo nuodėmę, o užbaigta nuodėmė gimdo mirtį.“
Tai yra mūsų senas, didelis ir storas Aš, kuris veda mus į pagundą. Dar truputį pašvęsti, truputį patinginiauti, trupučiuką pameluoti… Senajam Aš reikia patvirtinimo, maisto, nuolatinio poilsio, pripažinimo darbe ir tarp draugų, statuso simbolių – tokių kaip didelis automobilis, dailios moterys, brangūs drabužiai… Mūsų Aš tiesiog nepasotinamas! Mes galime jį nugalėti tik tada, jei griežtai ignoruojame bet kokį jo balselį. Jis turi būti mums miręs, mūsų gyvenimas yra Jėzuje.
Jėzus buvo žmogus kaip tu ir aš. Jis šalo žiemą, o vasarą prakaitavo. Jis kentė badą ir troškulį. Jis dažnai nežinojo, kur miegos naktį. Jėzus patyrė visus sunkumus, kuriuos  patiriame mes. Jis buvo apšmeižtas ir išduotas. Jam pridarė visokių įmanomų blogybių. Tačiau JIS nenusidėjo – nei mintimis, nei žodžiais ir tikrai ne darbais. Gyvendamas šioje žemėje, JIS buvo tikras žmogus. Jis niekada nepanaudojo savo dieviškųjų galių. Jis buvo visiškai priklausomas nuo Dievo Tėvo. Taip Jis galėjo gyventi be nuodėmės, net jei ir buvo nuolat apsuptas pagundų.
Bet tose srityse, kuriose Jėzus kaip ir mes buvo gundomas,  Jis gali mus visiškai suprasti ir mums padėti. JIS yra mūsų Vyriausiasis Kunigas, kuris mus atjaučia. JIS žino, kad esame silpni žmogeliai ir negalime daug atlaikyti. Todėl JIS yra mūsų Tarpininkas pas Dievą. JIS atsiunčia mums Šventąją Dvasią, kuri veda mus teisingu keliu, mus supranta ir padrąsina. Taip, Jėzus yra 100 procentų už mus! (Plg. Hebrajams 4, 14–16.)
Ačiū, Jėzau, Tu padedi mums kiekvienoje pagundoje! Tu ypač rūpiniesi, kad mes neprarastume tikėjimo Tavimi  ačiū!!! Tu mus supranti ir mūsų pasigaili. Tu esi mūsų Užtarėjas pas Tėvą. Tu atsiunti mums Šventąją Dvasią, kad galėtume vaikščioti amžinuoju keliu. Vieną dieną Tu visiškai nugalėsi blogį ir jau dabar suteiki mums įgaliojimus kovoti prieš blogį  blogį mumyse ir pasaulyje ir prieš blogus žmones. Ačiū, kad esi kartu su mumis!!!
Biblijos skaitinys šiandien: Pradžios 11 (1 Mozės)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *