Paguoda kančioje

Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti.
Evangelija pagal Matą 5, 4

Svarbus Jėzaus liudijimas:
Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti.
Mes nebegyvename danguje ar rojuje. Todėl liūdesys paveikia visus žmones. Mus kaip ir kitus paliečia gripas, peršalimai, nelaimės ir kitos negandos. Mes esame Dievo rankose ir gyvename puolusiame pasaulyje.
Tačiau tame yra didelis skirtumas: Jėzus nori mus paguosti. Kitų niekas nepaguodžia, tad jie gali pykti, keiktis, niurnėti ir skųstis. Tačiau jei mes kreipsimės į Jėzų, būsime paguosti. Stebėtina, kaip VIEŠPATS geba paguosti! JIS dažnai mus išgelbsti nuo nelaimių ir galvoja: tai gali jį / ją sulaikyti, aš padėsiu.
Jei kreipiamės į Jėzų, skundžiamės Jam dėl savo kančios ir pasitikint laukiame Jo atsakymo, JIS pradeda veikti mūsų širdyje. Jei tik skundžiamės ir atsitraukiame nuo Jėzaus, tai neveikia. Turime laukti Jo atsakymo. Kaip kitaip Jėzus galėtų mus paguosti? Mes turime klausytis, o ne kartoti savo skundus. Tuomet JIS pradės kalbėti mūsų širdžiai. Jėzus padrąsina, suteikia naują viltį ir sumažina skausmą. JIS priglaudžia mus savo tvirtame ir mylinčiame glėbyje, kaip atsitiko Steponui, kai jis buvo užmėtytas akmenimis.
Nepaisant didelių sunkumų išlikime drąsūs, nes Dievas yra čia. Nepaisant liūdesio ir netekčių būkime kupini vilties.
Nes Dievas visada ištęsi savo Žodį. Ne liga, ne kančia ir net ne mirtis, bet Dievo Žodis yra lemiamas.
Kančių sukūryje esame saugūs Jėzuje (kaip Steponas, pirmasis kankinys), tad niekas negali mūsų išgąsdinti ir sukelti baimės. Nuostabu yra būti susijusiam su Juo, prislėgti kančių ir nelaimių galime pradėti dainuoti, kaip Paulius ir Barnabas. Didinga, kaip Dievas paverčia dalykus į gerą. Ne visada viskas vyksta pagal mūsų norus. Tačiau būna dar geriau, kai situaciją valdo Dievas. Palaiminti liūdintys: juos asmeniškai paguodžia Dievas.

Dėkoju, Jėzau, kad esi su manimi! Ypač kai mane paliečia nelaimės ir kančia, Tu esi čia ir paguodi. Tu padrąsini, suteiki naują viltį ir jėgų! Jei negali paguosti joks žmogus, Tu esi šalia ir daug geriau guodi nei kiti. Dėkoju, Jėzau, Tu tikrai myli mane!

Biblijos skaitinys šiai dienai: 46 psalmė, 1 – 12

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *