Taikintojas

Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais.
Mato 5, 9

Ką Jėzus padarė čia, žemėje? JIS sutaikino žmogų su Dievu. JIS nugriovė mus skiriančią nuodėmės ir kaltės sieną. JIS išlaisvino žmones iš tamsos ir išvedė į šviesą. JIS buvo taikintojas! Jėzus, Dievo Sūnus, nugriovė sieną tarp žmonių. JIS pašaukė juos visus kartu, žydus ir pagonis, graikus ir romiečius, amerikiečius ir kinus … vyrus ir moteris, darbdavius ir darbėmius, kareivius, muitininkus, tarnautojus …. paprasčiausiai visus žmones į vieną kaimenę! To dar niekada nebuvo ir niekada nebus. Štai sėdi kareiviai ir tie, kurie vengia karinės tarnybos, kartu ir šnekučiuojasi nuoširdžiai ir draugiškai. Žmonos susitaiko su savo vyrais ir vyrai vėl prisiima atsakomybę už šeimą. Jėzus kūrė taiką nuostabiai! Vaikai pradėjo vėl mylėti savo tėvus. Tėvai negalvoja vien tik apie save, bet mato savo atsakomybę už vaikus! Kur yra tokia revoliucija? Tik pas Jėzų!
Kas nori būti tikru Dievo sūnumi ar dukra, turi kurti taiką. Taiką tarp Dievo ir žmogaus, taiką tarp žmonių ir taiką su pačiu savimi. Mums ne visada reikia nusileisti ar leistis į neteisingus kompromisus.
Būti taikdariu – tai labai aktyvus ir stiprus vaidmuo!  Pataikūnai ir lepūs, drovūs retai yra tam pašaukti. Čia reikia stiprių asmenybių, Jėzaus suformuotų.
Aš galvoju apie Abraomą ir Izaoką. Dažnai tarp piemenų kildavo ginčų dėl ganyklų ir dėl šulinių. Tačiau jie neleido, kad ginčas labai įsipliekstų. Jie klausdavo kitų: jei tu nori eiti į dešinę, aš eisiu į kairę. Jei tu nori eiti į kairę, tai aš eisiu į dešinę. Dievas aprūpins mane ir mano kaimenes! Arba jie sakydavo: Jei tu nori ginčytis dėl šio šulinio, tai aš eisiu truputėlį toliau ir iškasiu naują šulinį! Dievas vis tiek kažkada man suteiks ramybę.
Taikintojas, Dievo sūnus ar dukra, tai garbingi titulai, kuriuos ne taip lengva įsigyti. Reikia paaukoti savo nuosavą gyvenimą, savo storąjį, riebųjį Aš ir gyventi Dievo gyvenimą. O maldoje užstoti „priešininką“, į jį žvelgti Dievo akimis. Taikdariai, tai aktyvūs žmonės,- maldoje ir pokalbyje. O ko gi reikia mūsų šaliai labiau nei jų?

Ačiū, Jėzau, Tu padarei man taiką! Taiką su Dievu, taiką su pačiu savimi ir taiką su mano artimu. Kaip gerai, kad Tu esi toks geras pavyzdys ir tokius gerus nurodymus pateikei Biblijoje! Taip, aš noriu eiti Tavo keliais ir būti taikdariu!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *