Mūsų kova

Vis dėlto, gyvendami kūne, mes kovojame ne kūniškai.
Antras laiškas korintiečiams 10, 3

Ar tai ne paradoksas, kad mes turime kovoti? Palikime viską Dievui! Taip, ir savo kovą taip pat.Mūsų kova ne tokia, kaip dažniausiai kovoja žmonės. Jie kovoja dėl galios, pinigų, darbo vietų, karjeros, vaikų, atostogų, savo teisių. Mes tuo tarpu atliekame savo darbus ir dėkojame Dievui už Jo palaimą; esame patenkinti tuo, ką duoda Dievas. Juk Jo karalystėje visa tai tik pašaliniai dalykai; – JIS atseikėja mums iš Savo neišsenkančių turtų. Tad mes kovojame visai kitaip nei kiti žmonės.Mes kovojame ne prieš kitus, mes kovojame už save. Mūsų storas, riebus „aš“ trokšta sosto, tam kad Jėzus-aš valdytų. Mūsų užsispyrusi, verksminga, kieta, nemaloni širdis turi tapti minkšta ir gailestinga, teisiojo Jėzaus širdimi. Mes kovojame prieš troškimus, tinginystę, malonumus, pasipūtimą, keršto troškimą, netikėjimą, kartėlį, gobšumą. Kovojame prieš šio pasaulio mąstymą, nes jis mums daro įtaką pasąmonėje. Reklaminiai šūkiai: nepavydžiu nieko, arba: pavydžiu sau! – giliai įsišaknija mūsų mintyse. “Teisė” į sveikatą, atostogas, automobilį …; – pasitikrinkime savo mąstymą, ar esame veikiami krikščioniškos, ar pasaulietiškos pusės!Ir kai tik mes nusidedame, kuo greičiau lekiame pas Jėzų, tam, kad tamsiosios jėgos neturėtų kada mūsų užvaldyti. Jau biblijos pradžioje Dievas įspėja mus: Jei gera darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gero nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti“. (Pradžios knyga 4, 7).
Mūsų kova yra už gailestingumą ir teisingumą. Mes reikalingi mokykloje, darbe, politikoje, visur. Juk kovojame prieš tamsiąsias jėgas. Mūsų ginklai padėka ir šlovinimas. Nes ten kur Dievas, ten šviesu ir ten nėra blogio. Melskimės Jėzaus vardu už tamsiąsias jėgas, tai jas išgąsdins ir jos išnyks. Tad taip galima išlaisvinti žmones.
Kaip paprasta, aš turiu tik apsispręsti vykdyti Dievo darbus ir eiti kartu su Juo. JIS skelbia tikrą kovą!
Kelkimės ir kovokime tikėjimo mūšyje!

Dėkoju, Jėzau, kad Tu jau seniai laimėjęs kovą. Aš su Tavimi ir noriu prisijungti pergalėje! Dabar turi viešpatauti Tu, Mano Karaliau, o ne mano senasis „aš“. Dėkoju, kad padedi man visuose reikaluose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *